Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?

Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

July 03 2015

0693 daf5 400
Reposted fromflesz flesz viaemes511 emes511

June 28 2015

9655 5840 400
Reposted fromerial erial viazapachsiana zapachsiana

Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.

(wciąż pamiętam..)

Reposted frompeluda peluda viazapachsiana zapachsiana

June 24 2015

Pytasz, jak będę Cię kochał, więc Ci powiem, że na pewno głośno. Tak, żebyś wyraźnie poczuła na ciele każdą literę - od K, poprzez O, C, H, A aż do M. Dopiero później, tuż przed snem, będę kochał Cię delikatnie i półgłosem, by, jak zaśniesz, kochać Cię nie do powiedzenia.

Piotr Adamczyk

Reposted fromtimetolove timetolove vialipslikewine lipslikewine

June 08 2015

Fuckingsvogue | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaunusual unusual

Może są jeszcze inne powody, głębiej ukryte, trudniejsze do zrozumienia.

Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken

May 24 2015

Trzeba było z Ciebie zrezygnować już wtedy, kiedy pojawiła się na moim sercu pierwsza rysa.

Reposted fromSalute Salute viafityolo fityolo

May 01 2015

2593 7d87 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatouchthesky touchthesky

Możesz być po prostu sobą i to jest największa wartość jaką masz w życiu.

Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach. Z kimś takim warto zostać na całe życie.

Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viahighdesire highdesire

April 29 2015

Play fullscreen
Reposted bymalajnainaczekoladowysen

April 27 2015

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadne poczucie winy nie naprawi błędów przeszłości a żadne nerwy nie są w stanie zmienić przyszłości.

Reposted fromladygrey ladygrey viacrambie crambie
2157 dbda 400
Reposted fromkaraibski karaibski vianiiepoczytalna niiepoczytalna

April 20 2015

To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.

Reposted fromchceuciec chceuciec viaajemstrong ajemstrong

Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.

Reposted fromIriss Iriss viajesiennymisiek jesiennymisiek

April 17 2015

Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać.

Reposted frommodiglovinne modiglovinne viarenewal renewal

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

Reposted frompusiek pusiek viaresort resort
0770 1398 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl