Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą.

Reposted fromAydael Aydael viafoodforsoul foodforsoul

April 08 2015

April 07 2015

Leżał obok i patrzył na mnie tak jakbym była jakimś cudem. A później objął mnie w talii i pocałował, tak jakby czekał na to całe życie.

Reposted fromniebieskoczarna niebieskoczarna viamodelina modelina
3439 3518 400
Reposted frommartynkowa martynkowa viacakees cakees

March 20 2015

3807 8dac 400

Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.

March 16 2015

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

March 15 2015

Zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęć.

Reposted fromavooid avooid viaschokoladehimmel schokoladehimmel
2194 31ac 400
Reposted byniemaproblemubesomeoneelseDominique7kapradinaCarpeDiem16strzepynitael

Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.

Reposted fromjasminum jasminum viaoktawiia oktawiia

March 12 2015

Nocą myśli mają nieprzyjemny zwyczaj zrywania się ze smyczy...

Reposted fromcreure creure vianiech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka

Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.

Reposted from9minutowa 9minutowa

March 09 2015

March 06 2015

Cudownie pachniał, twarz miał szorstką od zarostu.

Reposted fromkatalama katalama viapengin pengin
6632 21c8 400
Reposted fromusual usual viapengin pengin

March 04 2015

Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.

Reposted frominpassing inpassing viaSuuoon Suuoon

February 27 2015

Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.

Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl